Komisionet e promovimeve te te gjitha departamenteve sipas fakulteteve perkatese:

Fakulteti i Shkencave Teknike:

Departamenti i CSEE:

 • Blerim Qela
 • Ervin Ruci
 • Eustrat Zhupa

Departamenti i Matematikes:

 • T. Shaska
 • S. Kohl
 • A. Elezi

Departamenti i Fizikes:

 • Spiro Caushi
 • Engjell Licaj
 • Jorgo Mandili

Departamenti i Shkencave Nautike:

 • Shkelqim Sinanaj
 • Gjergji Toska
 • Agron Duka

Departamenti i Inxhinjerise Mekanike dhe Navale:

 • Kristofor Lapa
 • Mira Shehu
 • Djana Ilia

Departamenti i Bio-Kimise:

 • Petrit Kotori
 • Muharrem Shehu
 • Hajdar Kicaj

Fakulteti i Shkencave Humane:

Departamenti i Gjuheve te Huaja:

 • M. Gjoleka
 • Z. Alimemaj
 • A. Gjika

Departamenti i Edukimit:

 • Irakli Mitro
 • Petrit Taraj
 • Nevila Kocollari

Fakulteti i Shendetit Publik :

 • Hajdar Kicaj
 • Yllka Llanaj
 • Rudina Cercizi

Fakulteti i Ekonomikut:

Departamenti i Administrim Biznesit:

 • A.Qarri
 • E.Pulaj
 • A.Cipi

Departamenti i Turizmit:

 • Fioralba Vela
 • Ermelinda Kordha
 • Elenica Pjero