Kontakt

 

Pergjegjes i Departamentit Inxhinieri Mekanike dhe Navale

Kristofor Lapa
email: [email protected]


Lorena Çanga
email: [email protected]