Untitled Document

Kryetar:

Anetare:

  • Dr. Kristofor Lapa,Fakulteti i Shkencave
  • Dr. Jorgo Mandili, Fakulteti i Edukimit
  • Hajdar Kicaj, Departamenti i Infermierise
  • Ylli Asllani, Keshilltar i Kryeministrit
  • Skender Jaku, Drejtor i Auditimit te Brendshem ne MASH
  • Dhimiter Bako, Pergjegjes Sektori i Planifikimit Strategjik dhe Integrimit Europian,MASH
  • Lindita Lati, Perfaqesuese e KALSH