Kurse Online

 

 

Kurset Online

Duke filluar nga semestri Vjeshte 2010 Universiteti i Vlores do te ofroje Kurse Online per disa lende.Ā  Keto lende do te ofrohen ne sistemin aktual dhe gjithashtu online. Studentet do te kene mundesine te zgjedhin se si duan te rregjistrohen per keto kurse.

Arsyet kryesore qe UV ofron kurse online jane si vijon:

  • Pamundesia qe ka sot UV per te akomoduar gjithe studentet me ambjente dhe pedagoge. Kurset online ofrojne nje mundesi tjeter per studentet tane.
  • Mungesa e pedagogeve te kualifikuar sidomos ne programet pasuniversitare na detyron qe te angazhojme pedagoge nga gjithe bota. Kjo rrit cilesine e programeve tona akademike dhe konkurencen midis pedagogeve.

Cdo student i rregullt i UV-se do te kete mundesine te marre brenda nje simestri nje maksimum prej 32 kreditesh te rregullta dhe 24 kredite online per nje maksimum total jo me shume se 40 kredite.


Studentet vizitore e rregjistruar vetem per kurse online mund te marrin nje maksimum prej 40 kreditesh per simester.